ομοιάζω


ομοιάζω
(ΑΜ ὁμοιάζω)
βλ. μοιάζω.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ὁμοιάζω — to be like pres subj act 1st sg ὁμοιάζω to be like pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ομοιάζω — και μοιάζω έμοιασα 1. είμαι όμοιος, ίδιος, δε διαφέρω: Μοιάζει τη μητέρα της. 2. ταιριάζω, συμφωνώ: Αν δε μοιάζανε, δε συμπεθεριάζανε …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ὁμοιῶν — ὁμοιάζω to be like fut part act masc voc sg ὁμοιάζω to be like fut part act neut nom/voc/acc sg ὁμοιάζω to be like fut part act masc nom sg (attic epic ionic) ὁμοιόω make like pres part act masc voc sg (doric aeolic) ὁμοιόω make like pres part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὁμοιωμένων — ὁμοιάζω to be like fut part mid fem gen pl ὁμοιάζω to be like fut part mid masc/neut gen pl ὁμοιόω make like pres part mp fem gen pl (doric aeolic) ὁμοιόω make like pres part mp masc/neut gen pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὁμοιάζει — ὁμοιάζω to be like pres ind mp 2nd sg ὁμοιάζω to be like pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὁμοιασθῆναι — ὁμοιάζω to be like aor inf pass …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὁμοιωμένην — ὁμοιάζω to be like fut part mid fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὁμοιωμένῳ — ὁμοιάζω to be like fut part mid masc/neut dat sg ὁμοιόω make like pres part mp masc/neut dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὁμοιάζεις — ὁμοιάζω to be like pres ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὁμοιάζουσα — ὁμοιάζω to be like pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.